Přeskočit na navigaci
sterkopisky sterkovna sterk pisek kamenivo piskovna

Těžba z vody

  
Žádný článek

Ceník sortimentu Dřenice

platný od 1. 7. 2022

  Norma  Frakce

 Cena bez DPH Kč/t 

 Cena s DPH Kč/t
Kamenivo přírodní těžené prané
1 2 3 4
0/2P 235 284
Kamenivo přírodní těžené prané 1 2 3 4
0/4P 200
242
Kamenivo přírodní těžené prané
2 3 4 4/8P 305
369
Kamenivo přírodní těžené prané
2 3 4 8/16P 340 411
Kamenivo přírodní těžené prané
2 3 4
16/32P
370 448
Jíl *
140 169
Hutnitelný zásyp *
zásyp 120 145
Zásypová široká frakce * zásyp 120 145
Odpad z mech. úpravy - beton, cihly, ker. výrobky 191212

180 218
Ukládání odpadu - beton 170101

200
242
Ukládání odpadu - hlušina 170506

140 169
Ukládání odpadu - zemina a kamení 170504

140 169

Daň z přidané hodnoty činí 21 %

V případě smluvního vztahu  CENY DOHODOU

Pro větší zakázky nabízíme možnost zajištění dopravy

Normy kameniva:
1 EN 13139 - Kamenivo pro malty

2 
EN 12620 + A1 - Kamenivo do betonu

3
 - EN 13043 - Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch 

4 - 
EN 13242 + A1 - Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace 

* - Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů se nejedná o „stanovený výrobek. Na výrobek nebyly stanoveny technické požadavky ve smyslu § 1 nařízení vlády č. 163/2002 ve znění pozdějších předpisů a u výrobku nebylo provedeno posouzení shody podle tohoto nařízení vlády
 

Rybářský ráj - pískovna Lázně Toušeň   SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.