Přeskočit na navigaci
sterkopisky sterkovna sterk pisek kamenivo piskovna

Těžba z vody

  
Žádný článek

Ceník sortimentu Dřenice

platný od 1. 9. 2019

  Norma  Frakce  Cena bez DPH Kč/t 
 Cena s DPH Kč/t
Kamenivo přírodní těžené prané
1 2 3 4
0/2P 225 272
Kamenivo přírodní těžené prané 1 2 3 4
0/4P 140 169
Kamenivo přírodní těžené prané
2 3 4 4/8P 250 303
Kamenivo přírodní těžené prané
2 3 4 8/16P 305 369
Kamenivo přírodní těžené prané
2 3 4
16/32P
305 369
Kamenivo přírodní těžené prané
*
2/4P
95 115
Hutnitelný materiál, vhodný zásyp
*
zásyp 90 109
Surovina od stěny *   53
64
Ukládání odpadu - beton 170101

150 182
Odpad z mech. úpravy- beton, cihly, ker. výrobky 191212


130 157
Ukládání odpadu - zemina a kamení 170504

110 133
Ukládání odpadu - hlušina 170506

100 121

Daň z přidané hodnoty činí 21 %

V případě smluvního vztahu  CENY DOHODOU

Pro větší zakázky nabízíme možnost zajištění dopravy

Normy kameniva:
1 EN 13139 - Kamenivo pro malty

2 
EN 12620 + A1 - Kamenivo do betonu

3
 - EN 13043 - Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch 

4 - 
EN 13242 + A1 - Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace 

* - Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů se nejedná o „stanovený výrobek. Na výrobek nebyly stanoveny technické požadavky ve smyslu § 1 nařízení vlády č. 190/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a u výrobku nebylo provedeno posouzení shody podle tohoto nařízení vlády
Rybářský ráj - pískovna Lázně Toušeň