Přeskočit na navigaci
sterkopisky sterkovna sterk pisek kamenivo piskovna
Nová provozovna Marokánka

Rádi bychom Vás informovali o převzetí nové provozovny Marokánky od ledna 2023, která se nachází ZDE.

Prodej produktů přechází na společnost České štěrkopísky spol. s r.o.

V případě zájmu o naše služby prosíme stávající i nové zákazníky kontaktovat obchodní oddělení -
Aleš Smilek
tel.: 724 213 227
e-mail: smilek@ceske-sterkopisky.cz

Kontakt na expedici pro drobné zakázky v hotovosti: tel.: 777 799 563
e-mail: marokanka@ceske-sterkopisky.cz

Všechny potřebné informace o této provozovně najdete na našich webových stránkách.

Veselé Vánoce - PF 2023

Nový sortiment - pískovna Čeperka

V sortimentu pískovny Čeperka je přidána nová frakce Okrasné kamenivo dvakrát prané 32/68P.

Ceník tohoto sortimentu naleznete zde.


Čištění břehů řeky Blanice ve Vodňanech

I letos jsme dostali možnost podpořit studenty z Gymnázia Vodňany sponzorským darem 20 000 Kč, aby si mohli zorganizovat ples podle svých představ.

Na oplátku jsme poprosili studenty, aby v zájmu péče lokální přírody vyčistili břehy řeky Blanice od odpadů. Šest pytlů plné PET a skleněných lahví, plastů, obalů od nápojů a potravin aj. nasbírali během jednoho odpoledne na téměř 7km dlouhé trase, čímž pomohli dekontaminovat okolí Blanice.

Studentům tímto děkujeme a přejeme nezapomenutelný maturitní ples a mnoho úspěchů do života!

Více o akci studentů se dozvíte ze Zpravodaje města Vodňany na str. 6.
Prohlášení - Týnec nad Labem

Vážení,

s ohledem na aktuální zájem médií o náš záměr „Stanovení dobývacího prostoru Týnec nad Labem a hornická činnost na výhradním ložisku štěrkopísku Týnec nad Labem – Jelen“ jsme se rozhodli vydat toto prohlášení.

Předně si dovolíme tvrdit, že jakékoliv obavy ve spojitosti se záměrem jsou naprosto zbytečné. Před spuštěním projektu jsme si nechali vypracovat odborné podklady, které byly spojeny s místním šetřením, a žádné vlivy nebyly vyhodnoceny tak, že by znemožňovaly jeho realizaci záměru. Pokud by tomu mělo být jinak, v dalších procesech bychom nepokračovali, neboť bychom toto již na samotném začátku do budoucna vnímali jako marné úsilí. Nemohli bychom totiž obdržet k záměru kladné stanovisko, které je ovšem nezbytnou podmínkou pro to, abychom v navazujících povolovacích řízeních byli úspěšní.

Celé prohlášení zde

Napsali o nás: Napínavá cesta betonu od pískovny až po stavbu

Štěrk a písek je často přehlížená komodita, která je ovšem pro stavebnictví zásadní.
Video Vám přiblíží využití námi těženého materiálu z pískovny Nučničky na Litoměřicku.

Zdroj server iDnes - VIDEO: Hra o čas. Napínavá cesta betonu od pískovny až po stavbu

Nová provozovna Čierny Brod (SK)

V brzké době spustí naše sesterská společnost Slovenské štrkopiesky novou provozovnu Čierny Brod.
MŽP postupovalo vůči těžbě u Uherského Ostrohu správně a podle zákona, rozhodl soud

Krajský soud v Brně před několika týdny vynesl rozsudek proti rozhodnutí Českého báňského úřadu o stanovení dobývacího prostoru Uherský Ostroh pro těžbu štěrkopísku. Rozhodnutí Českého báňského úřadu zažalovaly města a obce z okolí Uherského ostrohu, VAK Hodonín a Jihomoravský kraj. Soud ve svém rozsudku vyhodnotil kroky Ministerstva životního prostředí a ministra životního prostředí jako správné a zcela v souladu se zákony této republiky.

Soud se opakovaně ve svém rozsudku vyjádřil, že těžba štěrkopísku ve stanoveném dobývacím prostoru při splnění požadavků dotčených orgánů nebude mít negativní dopad na vydatnost, jakost ani zdravotní nezávadnost vodního zdroje Bzenec – komplex, čímž potvrdil, byť nepřímo, odbornou správnost stanoviska EIA.

Více ZDE.

Pozastavený maloobchodní prodej

Vážení odběratelé,

na základě usnesení vlády o přijetí krizového opatření, kterým byl zakázán maloobchodní prodej, jsme byli bohužel i my nuceni pozastavit prodej kameniva všem fyzickým osobám nepodnikatelům.

Prodej je nadále možný živnostníkům a dalším podnikatelům (na IČO). Jakmile dojde ke zrušení či změně těchto vládních opatření, tedy k opětovnému umožnění maloobchodního prodeje, samozřejmě jej ihned rádi obnovíme.

Děkujeme za pochopení, a omlouváme se Vám za případně vzniklé komplikace.

Nová frakce - Lhota pod Libčany

V pískovně Lhota pod Libčany vyrábíme nově také frakci 16/22P. 
Tiskové prohlášení společnosti České štěrkopísky ke stanovisku České geologické služby (ČGS) k záměru těžby štěrkopísků u Uherského Ostrohu

K záměru společnosti České štěrkopísky těžit štěrkopísek u Uherského Ostrohu vydalo již v roce 2015 Ministerstvo životního prostředí (MŽP) souhlasné stanovisko EIA (č.j. 12289/ENV/15, MŽP, ze dne 9. 3. 2015). Na zákonném procesu EIA se podílely desítky odborníků, znalců a společností, bylo k němu vypracováno mnoho rozsáhlých podkladových studií a expertíz, po jejichž několikastupňovém posouzení bylo souhlasné stanovisko EIA vydáno.

V roce 2017 k témuž záměru vydala ČGS krátké odmítavé stanovisko (viz stanovisko ze dne 29.9.2017 zn. ČGS-441/17/0986*SOG-441/523b/2017). Toto stanovisko nebylo vypracováno nestranně, nepřineslo žádné nové informace a obsahuje řadu závažných nedostatků a chyb. Přesto se v současnosti toto stanovisko ČGS, vypracované „od stolu“ jedinou osobou, stalo nástrojem napadání celého mnohaletého procesu EIA i nástrojem napadání postupu MŽP (viz např. pořad A DOST! z 29.6.2020, ve kterém mimo jiné veřejně vystupuje s nepravdivými informacemi i ředitel VaK Hodonín, a další média).

Z hlavních nedostatků a vad, kterými stanovisko ČGS trpí, uvádíme následující: ...

Celý článek zde
Těžba štěrkopísků vody neohrožuje, naopak je jim prospěšná, jak dokládají četné zkušenosti.

Společnost České štěrkopísky často čelí obavám, že těžba štěrkopísků škodí přírodě a vodám. Jaká je ale skutečnost? Je to právě naopak - pískovny vodním zdrojům pomáhají zvýšit kapacitu, v krajině vytvářejí cenné ekosystémy a vznikají u nich úžasná místa k bydlení i rekreaci. A co víc, pískovny jsou i skvělým nástrojem k zadržování vody v krajině.

Celý článek zde
Nová frakce - Lípa nad Orlicí

Od 1.11. je v pískovně Lípa nad Orlicí dostupná praná frakce 0/4P.
Podpora Jedličkova ústavu

I letos České štěrkopísky spol. s r.o. podporují bezbariérovou dopravu pro klienty Jedličkova ústavu v Praze, tak jako v minulých letech.

Nové frakce - Straškov

Od 1.8. jsou v pískovně Straškov dostupné prané frakce 0/4P, 4/8P a 8/16P.
Napsali o nás

NA BŘEHU BLANICE JE ZASE ČISTO!  
Blanice patří k Vodňanům stejně neodmyslitelně jako rybníky. Místo neposkvrněných zelených břehů však člověk u řeky někdy vídá spíše moře plechovek, skleněných lahví a igelitu. To se rozhodla společnost České štěrkopísky, s.r.o. společně s oktávou vodňanského gymnázia změnit.

V neděli 3. 3. v devět hodin se sešli studenti u Křtětického jezu, kde dostali pytle na odpadky a přesnou instruktáž. Úkol zněl jasně: vyčistit oba břehy Blanice od všech odpadků. Je těžké uvěřit, co všechno lidé v přírodě zahodí. Obrovské kusy polystyrenu, pneumatiku od traktoru, kabely, lahve od alkoholu, plasty všeho možného druhu, žárovky, oblečení…

Kolem půl jedné dorazili studenti k Louckému mlýnu, kde na ně čekal táborák a občerstvení. Odměnou pro brigádníky byl nejen hřejivý pocit, že udělali něco pro přírodu, ale také finanční sponzorský dar v hodnotě 20000 Kč na maturitní ples. Do budoucna se dá jen doufat, že okolí Blanice zůstane v současném stavu co nejdéle.

zdroj: http://m.vodnany.eu/assets/File.ashx?id_org=18428&id_dokumenty=447865, str. 13

Čištění břehu řeky Labe

Naše společnost podpořila studenty SPSOŠ Roudnice n.l. sponzorským darem 20.000 Kč.

Studenti dar ocenili na základě návrhu firmy úklidem břehu řeky Labe, od přívozu v obci Nučničky až po špičku soutoku Labe s Ohří v Litoměřicích celých 7,2km.

Studentům přejeme krásný maturitní ples, hodně úspěchů do života. Ukázali jste, že se práce nebojíte!

Věříme že tento záslužný čin se stane do budoucna tradicí.

Děkujeme za spolupráci.

Nová provozovna

Od 1.1.2019 převzala fy. České štěrkopísky pískovnu Lípa v okrese Rychnov nad Kněžnou – obec Lípa nad Orlicí.

Veselé Vánoce - PF 2019

PF 2019

Z historie

Maturus v roce 2010 založila Nadace Jedličkova ústavu v rámci programu „Rok jinak“ Nadace Vodafone. Do vínku dostal Maturus od svého zakladatele agendu novoročenek a kalendářů s obrázky, jejichž autory jsou žáci a studenti škol Jedličkova ústavu. Tyto výrobky dříve každoročně nabízela firmám a veřejnosti Nadace JÚ; veškeré práce s tímto spojené zajišťovali zaměstnanci Nadace JÚ či dobrovolníci. Díky vzniku sociální firmy získali zaměstnání a přebrali celou agendu lidé s postižením. Obrázky od dětí z Jedle tak posíláme do světa obohacené o další poselství.

Informace by měly být objektivní a nestranné

S ohledem na jednostranné a často nepravdivé informování veřejnosti v některých článcích a reportážích zaměřených proti naší společnosti si dovolujeme pro dokreslení informací předložit názor a stanovisko MŽP

Co v reportáži Jana Tuny - Voda v ohrožení - nezaznělo

http://mzp.cz/cz/news_180911_uhersky_ostroh

Reakce MŽP na článek redaktora Vojtka v dnešním Právu: U Moravského Písku se bojuje o vodu

http://mzp.cz/cz/news_180906_UO

Podpora Centra sociálních služeb Vodňany

Nová provozovna Čakany

Společnost SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o. se 17. 07. 2018 stala majitelem společnosti ZedaBratislava s.r.o., která provozuje štěrkovnu Čakany. V blízké době zařadíme všechny potřebné informace o této provozovně na naše webové stránky. Do té doby je možné získat informace na webové adrese www.zedabratislava.sk.


Obchodní kontakt:

Ing. Martin Josko 

tel.: +421 903 994 504

e-mail: josko@slovenske-strkopiesky.sk

PODPORA JEDLIČKOVA ÚSTAVU

I letos České štěrkopísky podporují bezbariérovou dopravu pro klienty Jedličkova ústavu v Praze, tak jako v minulých letech.

AGP beton, s.r.o.

Naše firma České štěrkopísky spol. s r.o.
se 1. 9. 2017 stala majitelem společnosti
AGP beton, s.r.o., odčleněné části akciové společnosti AGROPODNIK DOMAŽLICE a.s.

Betonárny spadající pod AGP beton, s.r.o.
- Domažlice a Horšovský Týn byly dlouhodobě pronajaty firmě Beton Union Plzeň s.r.o.,
betonárna Pardubice - Semtín je pronajata renomovanému výrobci transportního betonu.

Výroba prefabrikátů Domažlice působí od 1. 9. 2017 pod hlavičkou AGP Beton, s.r.o. a uzavřené dodavatelské i odběratelské smlouvy setrvávají v platnosti. Stejné zůstává personální obsazení i telefonní kontakty.

Omalovánky ČČK

Naše společnost podpořila vydání Omalovánek první pomoci Českého červeného kříže, které byly distribuovány dětem v Jihočeském kraji.

České štěrkopísky na Facebooku

Nyní nás najdete i na Facebooku! Dejte nám svůj "like"
Ukončení provozu Praskačka

Dne 1.4.2017 byl ukončen provoz pískovny Praskačka, bližší informace Vám poskytne obchodní manažer Aleš Smilek tel.: +420 724 213 227
Zákaznický portál

Od 1. 1. 2017 jsme spustili novou službu pro naše zákazníky. Funkcí zákaznického portálu je přístup do systému firem České štěrkopísky a František Jampílek, kde můžete sledovat Vaše dodací listy, faktury a platby. Pro více informací o této službě, nás můžete kontaktovat na: administrativa@ceske-sterkopisky.cz
Rekultivace - Ryby Toušeň

větší video zde
Modernizace technologického vybavení pro provoz pískoven


Ukončení provozu Lipence

Dne 15.8.2016 byl ukončen provoz pískovny Lipence, bližší informace Vám poskytne obchodní manažer Aleš Smilek tel.: +420 724 213 227.
Nová provozovna

Do provozu byla nově uvedena provozovna Lhota pod Libčany v blízkosti Hradce Králové. Sortiment 0/1P, 0/4P, 4/8P, 8/16P, Okrasné kamenivo 16/150 a Zásypový písek netříděný.
 

Rybářský ráj - pískovna Lázně Toušeň   SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.