Přeskočit na navigaci
sterkopisky sterkovna sterk pisek kamenivo piskovna

Ceník sortimentu Čavyně

platný od 1. 1. 2019

   Norma
 Frakce  Cena bez DPH Kč/t
 Cena s DPH Kč/t
Kamenivo přírodní těžené prané
1 2 3 4 0/1P 130 157
Kamenivo přírodní těžené prané
1 2 3 4 0/4P
180
218
Kamenivo přírodní těžené prané
1 2 3 4 0/3P
195
236
Kamenivo přírodní těžené prané 2 3 4 4/8P 210
254
Kamenivo přírodní těžené prané * 4/32P 210
254
Kamenivo přírodní těžené prané 2 3 4 8/16P 200 242
Kamenivo přírodní těžené prané * 16/32P 295 357
Zásypový písek netříděný
* Zásyp 60
73
Jíl * Jíl 50 61
Zahradní kámen *    290 351 


Daň z přidané hodnoty činí 21 %

V případě smluvního vztahu CENY DOHODOU

Nabízíme možnost zajištění dopravy

Normy kameniva:
1 - EN 13139 - Kamenivo pro malty

2
- EN 12620 + A1 - Kamenivo do betonu

3
- EN 13043 - Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních
komunikací, letištních a jiných dopravních ploch


4 -
EN 13242 + A1 - Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

* - Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů se nejedná o „stanovený výrobek. Na výrobek nebyly stanoveny technické požadavky ve smyslu § 1 nařízení vlády č. 190/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a u výrobku nebylo provedeno posouzení shody podle tohoto nařízení vlády
Rybářský ráj - pískovna Lázně Toušeň