Přeskočit na navigaci
sterkopisky sterkovna sterk pisek kamenivo piskovna

Ceník sortimentu Dřenice

platný od 9.1.2023

  Norma  Frakce

 Cena bez DPH Kč/t 

 Cena s DPH Kč/t
Kamenivo přírodní těžené prané
1 2 3 4
0/2P 280 339
Kamenivo přírodní těžené prané 1 2 3 4
0/4P 280 339
Kamenivo přírodní těžené prané
2 3 4 4/8P 405
490
Kamenivo přírodní těžené prané
2 3 4 8/16P 440 532
Kamenivo přírodní těžené prané
2 3 4
16/32P
490 593
Jíl *
160 194
Zásypový materiál *
zásyp 160 194
Odpad z mech. úpravy - beton, cihly, ker. výrobky 191212

210 254
Ukládání odpadu - beton 170101

230
278
Ukládání odpadu - hlušina 170506

160 194
Ukládání odpadu - zemina a kamení 170504

160 194

Daň z přidané hodnoty činí 21 %

V případě smluvního vztahu  CENY DOHODOU

Pro větší zakázky nabízíme možnost zajištění dopravy

Normy kameniva:
1 EN 13139 - Kamenivo pro malty

2 
EN 12620 + A1 - Kamenivo do betonu

3
 - EN 13043 - Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch 

4 - 
EN 13242 + A1 - Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace 

* - Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů se nejedná o „stanovený výrobek. Na výrobek nebyly stanoveny technické požadavky ve smyslu § 1 nařízení vlády č. 163/2002 ve znění pozdějších předpisů a u výrobku nebylo provedeno posouzení shody podle tohoto nařízení vlády
 

Rybářský ráj - pískovna Lázně Toušeň   SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.