Přeskočit na navigaci
sterkopisky sterkovna sterk pisek kamenivo piskovna

Ceník sortimentu Hrušovany

platný od 1. 1. 2019

  Norma  Frakce  Cena bez DPH Kč/t 
 Cena s DPH Kč/t
Kamenivo přírodní těžené 1 2 3 4 0/4 74 90
Kamenivo přírodní těžené prané 1 2 4 0/4P 95 115
Kamenivo přírodní těžené prané
2 3 4 4/8P 205 248
Kamenivo přírodní těžené prané
2 3 4 8/16P 205 248
Okrasné kamenivo
* 16/22
490 593
Okrasné kamenivo * 16/32 490 593
Zhutnitelný zásyp
* hutnitelný
písek
50 61

Daň z přidané hodnoty činí 21 %


V případě smluvního vztahu  CENY DOHODOU

Pro větší zakázky  nabízíme možnost zajištění dopravy

Normy kameniva:
1 - EN 13139 - Kamenivo pro malty

2
- EN 12620 + A1 - Kamenivo do betonu

3
- EN 13043 - Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch

4 -
EN 13242 + A1 - Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

* - Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů se nejedná o „stanovený výrobek. Na výrobek nebyly stanoveny technické požadavky ve smyslu § 1 nařízení vlády č. 190/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a u výrobku nebylo provedeno posouzení shody podle tohoto nařízení vlády
Rybářský ráj - pískovna Lázně Toušeň