Přeskočit na navigaci
sterkopisky sterkovna sterk pisek kamenivo piskovna

Ceník sortimentu Kočovce SR

 Norma(?)  Frakce  Cena bez DPH € / t
 Cena s DPH € / t
Prírodé ťažené kamenivo 1 2 3 4 0/4P
10,49
12,59
Prírodé ťažené kamenivo
2 3 4 4/8P
7,49
8,99
Prírodé ťažené kamenivo
2 3 4 8/16P
6,59
7,91
Prírodé ťažené kamenivo  2 3 4 16/22P 6,59 7,91
Prírodé ťažené kamenivo * 0/22P 7,49 8,99
Prírodé ťažené kamenivo * 0/2 7,50 9,00

Daň z přidanej hodnoty činí 20 %

V případě smluvního vztahu  CENY DOHODOU

Nabízíme možnost zajištění dopravy

Normy kameniva:
1 - ČSN EN 13139 - Kamenivo pro malty

2
- ČSN EN 12620 + A1 - Kamenivo do betonu

3
- ČSN EN 13043 - Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch

4 -
ČSN EN 13242 + A1 - Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

* - Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů se nejedná o „stanovený výrobek. Na výrobek nebyly stanoveny technické požadavky ve smyslu § 1 nařízení vlády č. 190/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a u výrobku nebylo provedeno posouzení shody podle tohoto nařízení vlády
 

Rybářský ráj - pískovna Lázně Toušeň   SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.