Přeskočit na navigaci
sterkopisky sterkovna sterk pisek kamenivo piskovna

Ceník sortimentu Nučničky

platný od 1. 1. 2018

   Norma
 Frakce  Cena bez DPH Kč/t
 Cena s DPH Kč/t
Kamenivo přírodní těžené prané 1 2 3 4 0/4P
120
145
Kamenivo přírodní těžené prané 2 3 4 4/8P 230
278
Kamenivo přírodní těžené prané 2 3 4 8/16P 230 278
Kamenivo přírodní těžené prané 2 4 16/22P 230 278
Zásypový písek netříděný
*

73
88
Zahradní kámen *

350
424

Daň z přidané hodnoty činí 21 %

V případě smluvního vztahu CENY DOHODOU

Nabízíme možnost zajištění dopravy

Normy kameniva:
1 - EN 13139 - Kamenivo pro malty

2
- EN 12620 + A1 - Kamenivo do betonu

3
- EN 13043 - Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních
komunikací, letištních a jiných dopravních ploch


4 -
EN 13242 + A1 - Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

* - Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů se nejedná o „stanovený výrobek. Na výrobek nebyly stanoveny technické požadavky ve smyslu § 1 nařízení vlády č. 190/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a u výrobku nebylo provedeno posouzení shody podle tohoto nařízení vlády
Rybářský ráj - pískovna Lázně Toušeň