Přeskočit na navigaci
sterkopisky sterkovna sterk pisek kamenivo piskovna

Ceník sortimentu Otradovice

platný od 1. 1. 2019

  Norma Frakce Cena bez DPH Kč/t Cena s DPH Kč/t
Kamenivo přírodní těžené prané 1 2 3 4 0/4P 120 145
Kamenivo přírodní těžené prané 1 2 4 0/1P 110 133
Netříděný kámen * Netříděný kámen 170 206
Zásypový písek netříděný * Zásyp 80 97

Daň z přidané hodnoty činí 21 %

V případě smluvního vztahu  CENY DOHODOU

Nabízíme možnost zajištění dopravy

Normy kameniva:
1 - EN 13139 - Kamenivo pro malty

2
- EN 12620 + A1 - Kamenivo do betonu

3
- EN 13043 - Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch

4 -
EN 13242 + A1 - Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

* - Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů se nejedná o „stanovený výrobek. Na výrobek nebyly stanoveny technické požadavky ve smyslu § 1 nařízení vlády č. 190/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a u výrobku nebylo provedeno posouzení shody podle tohoto nařízení vlády
Rybářský ráj - pískovna Lázně Toušeň