Přeskočit na navigaci
sterkopisky sterkovna sterk pisek kamenivo piskovna

Ceník sortimentu Otradovice

platný od 4. 1. 2021

  Norma Frakce Cena bez DPH Kč/t Cena s DPH Kč/t
Kamenivo přírodní těžené prané 1 2 4 0/1P 145 175
Kamenivo přírodní těžené prané 1 2 3 4 0/4P 160 194
Kamenivo přírodní těžené prané
* 8/16P 300 363
Kamenivo přírodní těžené prané
* 16/32P 360 436
Netříděný kámen *
190 230
Zásypový písek netříděný *
95 115
Surovina ze stěny *
50 61

Daň z přidané hodnoty činí 21 %

V případě smluvního vztahu  CENY DOHODOU

Pro větší zakázky nabízíme možnost zajištění dopravy

Normy kameniva:
1 - EN 13139 - Kamenivo pro malty

2
- EN 12620 + A1 - Kamenivo do betonu

3
- EN 13043 - Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch

4 -
EN 13242 + A1 - Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

* - Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů se nejedná o „stanovený výrobek. Na výrobek nebyly stanoveny technické požadavky ve smyslu § 1 nařízení vlády č. 163/2002 ve znění pozdějších předpisů a u výrobku nebylo provedeno posouzení shody podle tohoto nařízení vlády
 

Rybářský ráj - pískovna Lázně Toušeň   Slovenské štrkopiesky, s.r.o.