Přeskočit na navigaci
sterkopisky sterkovna sterk pisek kamenivo piskovna

Ceník sortimentu Praskačka

platný od 1. 1. 2017

   Norma  Frakce  Cena bez DPH Kč/t 
 Cena s DPH Kč/t
Kamenivo přírodní těžené prané 1 2 3 4
0/4P 110 133
Kamenivo přírodní těžené prané
2 3 4 4/8P 200 242
Kamenivo přírodní těžené prané
2 4 8/16P
200 242
Okrasné kamenivo * 16/150
 250   303 

Daň z přidané hodnoty činí 21 %

V případě smluvního vztahu  CENY DOHODOU

Nabízíme možnost zajištění dopravy

Normy kameniva:
1 EN 13139 - Kamenivo pro malty

2 
EN 12620 + A1 - Kamenivo do betonu

3
 - EN 13043 - Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch 

4 - 
EN 13242 + A1 - Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace 

* - Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů se nejedná o „stanovený výrobek. Na výrobek nebyly stanoveny technické požadavky ve smyslu § 1 nařízení vlády č. 190/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a u výrobku nebylo provedeno posouzení shody podle tohoto nařízení vlády
Rybářský ráj - pískovna Lázně Toušeň