Přeskočit na navigaci
sterkopisky sterkovna sterk pisek kamenivo piskovna

Ceník sortimentu Veletov

platný od 1.11.2021

Okrasné kamenivo - zahradní kámen

   Norma  Frakce  Cena bez DPH Kč/t
 Cena s DPH Kč/t
Kamenivo přírodní těžené prané
1 2 3 4 0/2P 160 194
Kamenivo přírodní těžené prané
1 2 3 4
0/4P 150 182
Kamenivo přírodní těžené prané 2 3 4 4/8P
295 357
Kamenivo přírodní těžené prané
2 3 4
8/16P
295
357
Kamenivo přírodní těžené prané
*
16/32P
340 411
Kamenivo přírodní těžené prané * 32/150P
340
 411
Okrasné kamenivo - zahradní kámen *
150/450
380
 460
Zásypový materiál *

115 139
Daň z přidané hodnoty činí 21 %

V případě smluvního vztahu CENY DOHODOU

Pro větší zakázky nabízíme možnost zajištění dopravy

Normy kameniva:
1 - EN 13139 - Kamenivo pro malty

2 - EN 12620 + A1 - Kamenivo do betonu

3
- EN 13043 - Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch

4 -
EN 13242 + A1 - Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

* - Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů se nejedná o „stanovený výrobek. Na výrobek nebyly stanoveny technické požadavky ve smyslu § 1 nařízení vlády č. 163/2002 ve znění pozdějších předpisů a u výrobku nebylo provedeno posouzení shody podle tohoto nařízení vlády
 

Rybářský ráj - pískovna Lázně Toušeň   Slovenské štrkopiesky, s.r.o.