Přeskočit na navigaci
sterkopisky sterkovna sterk pisek kamenivo piskovna

Ceník sortimentu Veletov

platný od 1. 1. 2019

   Norma  Frakce  Cena bez DPH Kč/t
 Cena s DPH Kč/t
Kamenivo přírodní těžené prané
1 2 3 4 0/4P 115 139
Kamenivo přírodní těžené prané 1 2 4 0/1P
110
133
Kamenivo přírodní těžené prané 1 2 3 4 0/2P
140
169
Kamenivo přírodní těžené prané
2 3 4
4/8P
250
303
Kamenivo přírodní těžené prané
2 3 4 8/16P
240
290
Kamenivo přírodní těžené prané
*
16/32P
298 361
Okrasné kamenivo
*
16/150 300
363
Zásypový materiál  *
75 91

Daň z přidané hodnoty činí 21 %

V případě smluvního vztahu CENY DOHODOU

Nabízíme možnost zajištění dopravy

Normy kameniva:
1 - EN 13139 - Kamenivo pro malty

2 - EN 12620 + A1 - Kamenivo do betonu

3
- EN 13043 - Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch

4 -
EN 13242 + A1 - Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

* - Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů se nejedná o „stanovený výrobek. Na výrobek nebyly stanoveny technické požadavky ve smyslu § 1 nařízení vlády č. 190/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a u výrobku nebylo provedeno posouzení shody podle tohoto nařízení vlády
Rybářský ráj - pískovna Lázně Toušeň