Přeskočit na navigaci
sterkopisky sterkovna sterk pisek kamenivo piskovna

Ceník sortimentu Lípa nad Orlicí

platný od 1. 1. 2019

   Norma
 Frakce  Cena bez DPH Kč/t
 Cena s DPH Kč/t
Kamenivo přírodní těžené 1 2 3 4 0/4
103
125
Zásypový písek netříděný
*
41
50
Netříděná surovina
* 72 87
netříděné hrubé kamenivo nad 4 mm * 69 83

Daň z přidané hodnoty činí 21 %

V případě smluvního vztahu CENY DOHODOU

Nabízíme možnost zajištění dopravy

Normy kameniva:
1 - EN 13139 - Kamenivo pro malty

2
- EN 12620 + A1 - Kamenivo do betonu

3
- EN 13043 - Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních
komunikací, letištních a jiných dopravních ploch


4 -
EN 13242 + A1 - Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

* - Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů se nejedná o „stanovený výrobek. Na výrobek nebyly stanoveny technické požadavky ve smyslu § 1 nařízení vlády č. 190/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a u výrobku nebylo provedeno posouzení shody podle tohoto nařízení vlády
Rybářský ráj - pískovna Lázně Toušeň