Přeskočit na navigaci
sterkopisky sterkovna sterk pisek kamenivo piskovna

Ceník sortimentu Straškov

platný od 6. 1. 2023

   Norma
 Frakce  Cena bez DPH Kč/t  Cena s DPH Kč/t
Kamenivo přírodní těžené prané 1 2 3 4 0/4P 270 327
Kamenivo přírodní těžené prané
2 3 4
4/8P 370 448
Kamenivo přírodní těžené prané
2 3 4
8/16P 370 448
Kamenivo přírodní těžené prané
2 3 4
16/22P 370 448
Kamenivo přírodní těžené prané
2 4
16/32P 420 508
Kamenivo přírodní těžené
1 2 3 4
0/4 245 296
Kamenivo přírodní těžené 
*
0/32 240 290
Kamenivo přírodní těžené *
4/32 320 387
Kamenivo přírodní těžené *
32/150 440 532
Zásypový materiál *

150 182
Zahradní kámen
*

500 605
 Surovina od stěny
*    50  61

Daň z přidané hodnoty činí 21 %

0 V případě smluvního vztahu CENY DOHODOU

Pro větší zakázky nabízíme možnost zajištění dopravy

Normy kameniva:
1 - EN 13139 - Kamenivo pro malty

2
- EN 12620 + A1 - Kamenivo do betonu

3
- EN 13043 - Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních
komunikací, letištních a jiných dopravních ploch


4 -
EN 13242 + A1 - Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

* - Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů se nejedná o „stanovený výrobek. Na výrobek nebyly stanoveny technické požadavky ve smyslu § 1 nařízení vlády č. 163/2002 ve znění pozdějších předpisů a u výrobku nebylo provedeno posouzení shody podle tohoto nařízení vlády
 

Rybářský ráj - pískovna Lázně Toušeň   SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.