Přeskočit na navigaci
sterkopisky sterkovna sterk pisek kamenivo piskovna

Ceník sortimentu Straškov

platný od 1.1. 2019

   Norma
 Frakce  Cena bez DPH Kč/t  Cena s DPH Kč/t
Kamenivo přírodní těžené  1 2 3 4 0/4 90 109
Kamenivo přírodní těžené
* 4/8 190
230
Kamenivo přírodní těžené
* 8/16 190 230
Kamenivo přírodní těžené
*
16/32
220
266
Kamenivo přírodní těžené
*
4/32
190
230
Kamenivo přírodní těžené
*
0/32 120 145
Kamenivo přírodní těžené
*
0/8
110
133
Kamenivo přírodní těžené * 32/150 270 327
Zásypový písek netříděný
*
zásyp
80
97
Zahradní kámen *

300
363

Daň z přidané hodnoty činí 21 %

V případě smluvního vztahu CENY DOHODOU

Nabízíme možnost zajištění dopravy

Normy kameniva:
1 - EN 13139 - Kamenivo pro malty

2
- EN 12620 + A1 - Kamenivo do betonu

3
- EN 13043 - Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních
komunikací, letištních a jiných dopravních ploch


4 -
EN 13242 + A1 - Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

* - Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů se nejedná o „stanovený výrobek. Na výrobek nebyly stanoveny technické požadavky ve smyslu § 1 nařízení vlády č. 190/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a u výrobku nebylo provedeno posouzení shody podle tohoto nařízení vlády
Rybářský ráj - pískovna Lázně Toušeň