Přeskočit na navigaci
sterkopisky sterkovna sterk pisek kamenivo piskovna

Ceník sortimentu Velká Černoc

platný od 4. 1. 2021

   Norma
 Frakce  Cena bez DPH Kč/t
 Cena s DPH Kč/t
Kamenivo přírodní těžené prané 1 2 3 4 0/4P
145
176
Kamenivo přírodní těžené
1 2 3 4
0/4
120
145
Kamenivo přírodní těžené prané
*
0/32 160 194
Kamenivo přírodní těžené prané 2 3 4
4/8P 250 303
Kamenivo přírodní těžené prané
2 3 4
 8/16P 250 303
Kamenivo přírodní těžené prané 2 3 4
16/22P 245 297
Okrasné kamenivo 2 3 4
16/32P 295 357
Netříděná surovina  *
140 169
Surovina ze stěny *

50 61

Daň z přidané hodnoty činí 21 %

V případě smluvního vztahu CENY DOHODOU

Pro větší zakázky nabízíme možnost zajištění dopravy

Normy kameniva:
1 - EN 13139 - Kamenivo pro malty

2
- EN 12620 + A1 - Kamenivo do betonu

3
- EN 13043 - Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních
komunikací, letištních a jiných dopravních ploch


4 -
EN 13242 + A1 - Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

* - Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů se nejedná o „stanovený výrobek. Na výrobek nebyly stanoveny technické požadavky ve smyslu § 1 nařízení vlády č. 163/2002 ve znění pozdějších předpisů a u výrobku nebylo provedeno posouzení shody podle tohoto nařízení vlády
 

Rybářský ráj - pískovna Lázně Toušeň   Slovenské štrkopiesky, s.r.o.