Přeskočit na navigaci
sterkopisky sterkovna sterk pisek kamenivo piskovna

Certifikáty Čavyně

Certifikáty

Osvědčení o shodě řízení výroby             
Protokol o zkouškách kameniva - Počáteční zkoušky typu (ITT) 0/1
Protokol o zkouškách kameniva - Počáteční zkoušky typu (ITT) 0/4
Protokol o zkouškách kameniva - zkouška typu (TT) 0/1P, 0/4P, 4/8P, 8/16P
Protokol o zkouškách kameniva - zkouška typu (TT) 16/32
Protokol o zkouškách reaktivnosti kameniva s alkáliemi 2023
Protokol o zkoušce - geomechanické laboratorní zkoušky zeminy
Protokol o zkoušce - zdravotní nezávadnost pro pískoviště
Protokol o zkoušce - jíl

Radionuklidy kamenivo 0/4
Radionuklidy kamenivo 4/8 
Bezpečnostní list

Prohlášení o výrobku
0/1P
Kamenivo pro přípravu betonu pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrské stavby
EN 12620
Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch EN 13043
Kamenivo pro malty pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrské stavby
EN 13139
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace EN 13242
 0/2P
Kamenivo pro přípravu betonu pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrské stavby EN 12620
Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch EN 13043
Kamenivo pro malty pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrské stavby EN 13139
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace EN 13242
0/4P
Kamenivo pro přípravu betonu pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrské stavby EN 12620
Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch EN 13043
Kamenivo pro malty pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrské stavby EN 13139
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace EN 13242
 4/8P
Kamenivo pro přípravu betonu pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrské stavby EN 12620
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace EN 13242
 8/16P
Kamenivo pro přípravu betonu pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrské stavby EN 12620
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace EN 13242
 

Rybářský ráj - pískovna Lázně Toušeň   SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.