Přeskočit na navigaci
sterkopisky sterkovna sterk pisek kamenivo piskovna

Certifikáty Dřenice

Certifikáty

Osvědčení o shodě řízení výroby
Bericht von der Aufsicht 2021
Zpráva o dozoru TZÚS 2021
EG-Konformitätzertifikat
TUM-Zertifikat (Akali-Richtlinie)
Protokol o zkouškách kameniva - Počáteční zkoušky typu (ITT) 0/2, 0/4, 4/8, 8/16, 16/32
Protokol o zkouškách reaktivnosti kameniva s Alkáliemi
Schnelltest Alkali Richtlinie
Bezpečnostní datový list
Protokol o počátečních zkouškách typu (ITT) - nadložní surovina - hutnitelný zásyp (červený)
Protokol o počátečních zkouškách typu (ITT) - nadložní surovina - hutnitelný zásyp (hnědý)
Protokol o počátečních zkouškách typu (ITT) - skrývka

Radionuklidy kamenivo 0/4
Radionuklidy kamenivo 4/16
Prohlášení shody nadložní suroviny 0/32
Rozbor nadložní suroviny 0/32

 

Prohlášení o výrobku
0/2P
Kamenivo pro přípravu betonu pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrské stavby.
EN 12620
Kamenivo pro pozemní komunikace a jiný stavební díla jako kamenivo do asfaltových směsí.
EN 13043
Kamenivo pro malty EN 13139
Kamenivo pro přípravu betonu pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrské stavby. Kamenivo pro pozemní komunikace a jiná stavební díla jako kamenivo do asfaltových směsí. Kamenivo do malt EN 13242
0/4P
Kamenivo pro přípravu betonu pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrské stavby.
EN 12620
Kamenivo pro pozemní komunikace a jiný stavební díla jako kamenivo do asfaltových směsí.
EN 13043
Kamenivo pro malty EN 13139
Kamenivo pro přípravu betonu pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrské stavby. Kamenivo pro pozemní komunikace a jiná stavební díla jako kamenivo do asfaltových směsí. Kamenivo do malt EN 13242
4/8P
Kamenivo pro přípravu betonu pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrské stavby.
EN 12620
Kamenivo pro pozemní komunikace a jiný stavební díla jako kamenivo do asfaltových směsí.
EN 13043
Kamenivo pro přípravu betonu pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrské stavby. Kamenivo pro pozemní komunikace a jiný stavební díla jako kamenivo do asfaltových směsí.
EN 13242
8/16P
Kamenivo pro přípravu betonu pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrské stavby.
EN 12620
Kamenivo pro pozemní komunikace a jiný stavební díla jako kamenivo do asfaltových směsí.
EN 13043 
Kamenivo pro přípravu betonu pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrské stavby. Kamenivo pro pozemní komunikace a jiný stavební díla jako kamenivo do asfaltových směsí.
EN 13242
16/32P
Kamenivo pro přípravu betonu pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrské stavby.
EN 12620
Kamenivo pro pozemní komunikace a jiný stavební díla jako kamenivo do asfaltových směsí.
EN 13043
Kamenivo pro přípravu betonu pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrské stavby. Kamenivo pro pozemní komunikace a jiný stavební díla jako kamenivo do asfaltových směsí.
EN 13242
 

Rybářský ráj - pískovna Lázně Toušeň   Slovenské štrkopiesky, s.r.o.