Přeskočit na navigaci
sterkopisky sterkovna sterk pisek kamenivo piskovna

Certifikáty Hrušovany

Certifikáty

Osvědčení o shodě řízení výroby
Protokol o zkouškách kameniva - Počáteční zkoušky typu (ITT) 0/4, 8/16
Protokol o zkouškách reaktivnosti kameniva s Alkáliemi
Radionuklidy
Protokol o počátečních zkouškách kameniva - Počáteční zkoušky typu (ITT) 0/4P
Protokol o počátečních zkouškách kameniva - Počáteční zkoušky typu (ITT) 4/8P
Protokol o počátečních zkouškách - počáteční zkouška typu (ITT) hutnitelný písek
Protokol o zkouškách kameniva - zkouška typu (TT) 0/4, 0/4P, 4/8P, 8/16P
Bezpečnostní datový list
Protokol o zkouškách reaktivnosti kameniva s Alkáliemi DE
Osvědčení o shodě řízení výroby DE

Prohlášení o výrobku
0/4
Kamenivo pro přípravu betonu pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrské stavby
EN 12620
Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch EN 13043
Kamenivo pro malty pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrské stavby
EN 13139
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace EN 13242
0/4P
Kamenivo pro přípravu betonu pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrské stavby
EN 12620
Kamenivo pro malty pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrské stavby
EN 13139
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
EN 13242
4/8P
Kamenivo pro přípravu betonu pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrské stavby
EN 12620
Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací,letištních a jiných dopravních ploch
EN 13043
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace.
EN 13242
8/16P
Kamenivo pro přípravu betonu pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrské stavby
EN 12620
Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch EN 13043
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace EN 13242
 

Rybářský ráj - pískovna Lázně Toušeň   Slovenské štrkopiesky, s.r.o.