Přeskočit na navigaci
sterkopisky sterkovna sterk pisek kamenivo piskovna

Certifikáty Kočovce SR

Certifikáty
Osvědčení o shodě řízení výroby
Protokol o zkouškách kameniva - Počáteční zkoušky typu (ITT) 0-4, 4-8, 8-16
Protokol o zkouškách kameniva - Počáteční zkoušky typu (ITT) 16-22
Protokol o zkouškách reaktivnosti kameniva s Alkáliemi
Vyhodnocení výsledků zkoušek reaktivnosti kameniva s Alkáliemi v betonu
Protokol o zkouškách kameniva - Počáteční zkoušky typu (ITT) 0-22
Protokol o zkouškách kameniva - Počáteční zkoušky typu (ITT) 11-22
Protokol o zkouškách kameniva - Kontrolní zkoušky roční 0-4, 4-8, 8-16, 0-22
Protokol o výsledku zkoušek kameniva - Kontrolní zkoušky roční 0-4, 4-8, 8-16, 0-22
Prohlášení o shodě
0/4
Kamenivo do betonu
EN 12620
Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch EN 13043:2002
Kamenivo pro malty EN 13139:2002
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace EN 13242:2008/A1:2007
4/8
Kamenivo do betonu
EN 12620
Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch EN 13043:2002
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace EN 13242:2008/A1:2007
8/16
Kamenivo do betonu
EN 12620
Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch EN 13043:2002
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace EN 13242:2008/A1:2007
16/22
Kamenivo do betonu
EN 12620
Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch EN 13043:2002
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace EN 13242:2008/A1:2007
 0/22
 Kamenivo do betonu
 EN 12620
 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch
 EN 13043:2002
 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
 EN 13242:2008/A1:2007
 

Rybářský ráj - pískovna Lázně Toušeň   Slovenské štrkopiesky, s.r.o.