Přeskočit na navigaci
sterkopisky sterkovna sterk pisek kamenivo piskovna

Certifikáty Křenek

Certifikáty

Osvědčení o shodě řízení výroby
Protokol o zkouškách kameniva - Počáteční zkoušky typu (ITT) 0/4, 4/8, 8/16, 16/22
Protokol o zkouškách reaktivnosti kameniva s Alkáliemi
Radionuklidy
Bezpečnostní list
Protokol o zkouškách kameniva - zkouška typu (TT) 0/4, 4/8, 8/16, 16/22
Zpráva o dozoru nad řízením výroby CPR - 003/2023
Protokol o zkouškách kameniva - kontrolní zkoušky roční (2023) - 0/4P, 4/8P, 8/16P, 16/22P, 16/32P

 

Prohlášení o výrobku
0/4P
Kamenivo pro přípravu betonu pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrské stavby
EN 12620
Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch EN 13043 
Kamenivo pro malty pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrské stavby
EN 13139
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace EN 13242
4/8P
Kamenivo pro přípravu betonu pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrské stavby
EN 12620
Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch EN 13043 
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace EN 13242
8/16P
Kamenivo pro přípravu betonu pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrské stavby
EN 12620
Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch EN 13043 
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace EN 13242
16/22P
Kamenivo pro přípravu betonu pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrské stavby
EN 12620
Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch EN 13043 
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace EN 13242
 

Rybářský ráj - pískovna Lázně Toušeň   SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.