Přeskočit na navigaci
sterkopisky sterkovna sterk pisek kamenivo piskovna

Certifikáty Lhota pod Libčany

Osvědčení o shodě řízení výroby
Zpráva o dozoru nad řízením výroby (2023)

Protokol o výsledku zkoušek kameniva-kontrolní zkoušky DTK
Protokol o zkouškách kameniva zkouška typu (TT) - 0/4P, 4/8P, 8/16P
Protokol o zkouškách kameniva zkouška typu (TT) - 16/32P
Protokol o průkazních zkouškách - Zásypový materiál
Protokol o zkouškách reaktivnosti kameniva s Alkáliemi

Bezpečnostní datový list 0/4P, 4/8P, 8/16P, 16/32P
Bezpečnostní datový list 0/1, 0/4, 4/8, 8/16 - EN

Prohlášení o výrobku
0/4P
Kamenivo pro přípravu betonu pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrská stavby
EN 12620
Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch EN 13043
Kamenivo pro malty pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrské stavby
EN 13139
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace EN 13242
4/8P
Kamenivo pro přípravu betonu pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrská stavby
EN 12620
Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací,letištních a jiných dopravních ploch
EN 13043
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace.
EN 13242
 8/16P
Kamenivo pro přípravu betonu pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrská stavby EN 12620
Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch EN 13043
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
 EN 13242
 

Rybářský ráj - pískovna Lázně Toušeň   SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.