Přeskočit na navigaci
sterkopisky sterkovna sterk pisek kamenivo piskovna

Certifikáty Lípa nad Orlicí

Radionuklidy Lípa n/O 2019

Osvědčení o shodě řízení výroby

Protokol o zkouškách kameniva - kontrolní zkoušky roční 

Protokol o zkouškách kameniva - zkouška typu (TT) 

Protokol o zkouškách reaktivnosti kameniva s alkáliemi

Prohlášení o výrobku
0/4
Kamenivo pro přípravu betonu pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrská stavby
EN12620
Kamenivo pro malty pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrské stavby EN13139
Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch EN13043
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
EN13242
Rybářský ráj - pískovna Lázně Toušeň