Přeskočit na navigaci
sterkopisky sterkovna sterk pisek kamenivo piskovna

Certifikáty Lípa nad Orlicí

Radionuklidy Lípa n/O 2019

Osvědčení o shodě řízení výroby

Protokol o zkouškách kameniva - kontrolní zkoušky roční 0/4

Protokol o zkouškách kameniva - kontrolní zkoušky roční 0/4P

Protokol o zkouškách kameniva - zkouška typu (TT) 0/4 a 0/4P

Protokol o zkouškách kameniva - zkouška typu (TT) 4/8P a 8/16P

Protokol o průkazních zkouškách - Zásypový materiál

Protokol o zkouškách reaktivnosti kameniva s alkáliemi

Zpráva o dozoru nad řízením výroby 2023

Prohlášení o výrobku
0/4
Kamenivo pro přípravu betonu pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrská stavby
EN12620
Kamenivo pro malty pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrské stavby EN13139
Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch EN13043
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
EN13242
0/4P
Kamenivo pro přípravu betonu pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrská stavby
EN12620
Kamenivo pro malty pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrské stavby EN13139
Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch EN13043
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
EN13242
 

Rybářský ráj - pískovna Lázně Toušeň   SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.