Přeskočit na navigaci
sterkopisky sterkovna sterk pisek kamenivo piskovna

Certifikáty Marokánka

Certifikáty
Osvědčení o shodě řízení výroby
Protokol o zkouškách kameniva - zkouška typu (TT)
Protokol o zkouškách reaktivnosti kameniva s alkáliemi
Protokol o zkouškách kameniva - kontrolní zkoušky roční
Prohlášení o výrobku
0/4
Kamenivo pro přípravu betonu pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrské stavby
EN12620
Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch EN13043
Kamenivo pro malty pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrské stavby EN13139
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
EN13242
 0/4P
Kamenivo pro přípravu betonu pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrské stavby
EN12620
Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch EN13043
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace EN13242
 

Rybářský ráj - pískovna Lázně Toušeň   SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.