Přeskočit na navigaci
sterkopisky sterkovna sterk pisek kamenivo piskovna

Certifikáty Nučničky

Certifikáty

Osvědčení o shodě řízení výroby
Protokol o zkouškách reaktivnosti kameniva s Alkáliemi
Radionuklidy
Protokol o zkouškách kameniva - zkouška typu (TT) 0/4P
Protokol o zkouškách kameniva - zkouška typu (TT) 4/8, 8/16
Protokol o zkouškách kameniva - zkouška typu (TT) 16/22

Prohlášení o výrobku
0/4P
Kamenivo pro přípravu betonu pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrské stavby
EN12620
Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch EN13043
Kamenivo pro malty pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrské stavby EN13139
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
EN13242
 4/8P
Kamenivo pro přípravu betonu pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrské stavby
EN12620
Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch EN13043
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace EN13242
 16/22
Kamenivo pro přípravu betonu pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrské stavby
EN12620
Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch EN13043
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace EN13242
 8/16
Kamenivo pro přípravu betonu pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrské stavby
EN12620
Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch EN13043
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace EN13242
 

Rybářský ráj - pískovna Lázně Toušeň   Slovenské štrkopiesky, s.r.o.