Přeskočit na navigaci
sterkopisky sterkovna sterk pisek kamenivo piskovna

Certifikáty Otradovice

Certifikáty
Osvědčení o shodě řízení výroby
Zrušení původního osvědčení a vystavení nového osvědčení
Protokol o zkouškách kameniva - Počáteční zkoušky typu (ITT) 0/1, 0/4
Protokol o zkouškách reaktivnosti kameniva s Alkáliemi
Zrnitostní rozbor kameniva
Radionuklidy
Bezpečnostní datový list
Protokol o zkouškách kameniva - zkouška typu (TT) 01, 0/4
Prohlášení o výrobku
0/1P
Kamenivo pro přípravu betonu pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrské stavby
EN 12620
Kamenivo pro malty pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrské stavby EN 13139
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace EN 13242
0/4P
Kamenivo pro přípravu betonu pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrské stavby
EN 12620
Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch EN 13043
Kamenivo pro malty pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrské stavby EN 13139
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace EN 13242
 

Rybářský ráj - pískovna Lázně Toušeň   Slovenské štrkopiesky, s.r.o.