Přeskočit na navigaci
sterkopisky sterkovna sterk pisek kamenivo piskovna

Certifikáty Praskačka

Radionuklidy
Osvědčení o shodě řízení výroby
Protokol o zkouškách kameniva - zkouška typu (ITT) 0/4, 4/8
Protokol o zkouškách kamevina - zkouška typu (ITT) 8/16
Protokol o zkouškách reaktivnosti kameniva s Alkáliemi
Safety Data Sheet
Bezpečnostní datový list
Protokol o zkouškách kameniva - zkouška typu (TT) 0/4
Prohlášení o výrobku
0/4P
Kamenivo pro přípravu betonu pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrská stavby
EN 12620
Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch EN 13043
Kamenivo pro malty pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrské stavby
EN 13139
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace EN 13242
4/8P
Kamenivo pro přípravu betonu pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrská stavby
EN 12620
Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací,letištních a jiných dopravních ploch
EN 13043
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace.
EN 13242
 8/16P
Kamenivo pro přípravu betonu pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrská stavby EN 12620
Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch EN 13043
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
 EN 13242
Rybářský ráj - pískovna Lázně Toušeň