Přeskočit na navigaci
sterkopisky sterkovna sterk pisek kamenivo piskovna

Certifikáty Zlosyň

Certifikáty

Bezpečnostní list
Osvědčení o shodě řízení výroby
Protokol o zkouškách kameniva - Počáteční zkoušky typu (ITT) 0/4, 4/8, 8/16, 16/22
Protokol o zkouškách reaktivnosti kameniva s Alkáliemi
Radionuklidy
Protokol o zkouškách kameniva - zkouška typu (TT) 0/4, 4/8, 8/16, 16/22
Protokol o zkouškách kameniva - zkouška typu (TT) 0/32
Prohlášení o vlastnostech 0/4 DE
Prohlášení o vlastnostech 4/8 DE
Protokol o zkouškách kameniva - kontrolní zkoušky roční (0/4P, 4/8P, 8/16P, 16/22P)
Zpráva o dozoru nad řízením výroby

Prohlášení o výrobku
0/4P
Kamenivo pro přípravu betonu pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrská stavby
EN 12620
Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch EN 13043 
Kamenivo pro malty pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrské stavby EN 13139
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace EN 13242
4/8P
Kamenivo pro přípravu betonu pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrská stavby
EN 12620
Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch EN 13043
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace EN 13242
8/16P
Kamenivo pro přípravu betonu pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrská stavby
EN 12620
Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch EN 13043 
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace EN 13242
16/22P
Kamenivo pro přípravu betonu pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrská stavby
EN 12620
Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch EN 13043
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace EN 13242
16/32P
Kamenivo pro přípravu betonu pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrská stavby
EN 12620
0/32
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace EN 13242
 

Rybářský ráj - pískovna Lázně Toušeň   SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.