Přeskočit na navigaci
sterkopisky sterkovna sterk pisek kamenivo piskovna

Certifikáty Straškov

Certifikáty
Osvědčení o shodě řízení výroby
Protokol o zkouškách reaktivnosti kameniva s Alkáliemi
Radionuklidy
Protokol o zkouškách kameniva - zkouška typu (TT) 0/4
Protokol o zkouškách kameniva - zkouška typu (TT) 4/8, 8/16, 16/32
Prohlášení o výrobku
0/4
Kamenivo pro přípravu betonu pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrská stavby
EN12620
Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch EN13043
Kamenivo pro malty pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrské stavby EN13139
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
EN13242
Rybářský ráj - pískovna Lázně Toušeň