Přeskočit na navigaci
sterkopisky sterkovna sterk pisek kamenivo piskovna

Certifikáty Velká Černoc

Certifikáty

Osvědčení o shodě řízení výroby
Protokol o zkouškách reaktivnosti kameniva s Alkáliemi
Radionuklidy
Protokol o zkouškách kameniva - zkouška typu (ITT) 0/4, 4/8, 8/16
Protokol o zkouškách kameniva - zkouška typu (ITT) 0/4, 0/32
Protokol o výsledku posuzování a ověřování stálosti vlastností
Zpráva o ročních zkouškách kameniva
Protokol o výsledku posouzení systému řízení výroby

Prohlášení o výrobku
0/4P
Kamenivo pro přípravu betonu pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrská stavby
EN12620
Kamenivo pro malty pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrské stavby EN13139
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
EN13242
Rybářský ráj - pískovna Lázně Toušeň