Přeskočit na navigaci
sterkopisky sterkovna sterk pisek kamenivo piskovna

Sortiment Dřenice

Kamenivo přírodní těžené prané

0/2P

EN 12620, EN 13043, EN 13139 / EN 13242
0/2P

Kamenivo přírodní těžené prané

0/4P

EN 12620, EN 13043, EN 13139 / EN 13242

0/4P

Kamenivo přírodní těžené prané

4/8P

EN 12620, EN 13043, EN 13242 

4/8P

Kamenivo přírodní těžené prané

8/16P

EN 12620, EN 13043, EN 13242
8/16P

Kamenivo přírodní těžené prané

16/32P

EN 12620, EN 13043, EN 13242

16/32P

Kamenivo přírodní těžené prané

2/4P
Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů se nejedná o „stanovený výrobek. Na výrobek nebyly stanoveny technické požadavky ve smyslu § 1 nařízení vlády č. 190/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a u výrobku nebylo provedeno posouzení shody podle tohoto nařízení vlády
2/4P

Surovina od stěny

Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů se nejedná o „stanovený výrobek. Na výrobek nebyly stanoveny technické požadavky ve smyslu § 1 nařízení vlády č. 190/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a u výrobku nebylo provedeno posouzení shody podle tohoto nařízení vlády

Nadložní surovina - zásyp

hutnitelný zásyp
Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů se nejedná o „stanovený výrobek. Na výrobek nebyly stanoveny technické požadavky ve smyslu § 1 nařízení vlády č. 190/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a u výrobku nebylo provedeno posouzení shody podle tohoto nařízení vlády
Nadložní surovina - zásyp
 

Rybářský ráj - pískovna Lázně Toušeň   Slovenské štrkopiesky, s.r.o.