Přeskočit na navigaci
sterkopisky sterkovna sterk pisek kamenivo piskovna

Sortiment Otradovice - mokrá a suchá úprava

Kamenivo přírodní těžené prané

0/1P

EN 13139 / EN 12620
EN 13242
0/1P

Kamenivo přírodní těžené prané

0/4P

EN 13139 / EN 12620
EN 13043 / EN 13242
0/4P

Netříděný kámen

Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů se nejedná o „stanovený výrobek. Na výrobek nebyly stanoveny technické požadavky ve smyslu § 1 nařízení vlády č. 190/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a u výrobku nebylo provedeno posouzení shody podle tohoto nařízení vlády
Netříděný kámen

Zásypový písek netříděný-surovina od stěny

Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů se nejedná o „stanovený výrobek. Na výrobek nebyly stanoveny technické požadavky ve smyslu § 1 nařízení vlády č. 190/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a u výrobku nebylo provedeno posouzení shody podle tohoto nařízení vlády
Zásypový písek netříděný
 

Rybářský ráj - pískovna Lázně Toušeň   Slovenské štrkopiesky, s.r.o.