Přeskočit na navigaci
sterkopisky sterkovna sterk pisek kamenivo piskovna

Sortiment Lípa nad Orlicí

Kamenivo přírodní těžené prané

0/4P
EN 13139 / EN 12620 
EN 13043 / EN 13242
0/4

Kamenivo přírodní těžené

0/4
EN 13139 / EN 12620 
EN 13043 / EN 13242
0/4

Zásypový písek netříděný

Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů se nejedná o „stanovený výrobek. Na výrobek nebyly stanoveny technické požadavky ve smyslu § 1 nařízení vlády č. 190/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a u výrobku nebylo provedeno posouzení shody podle tohoto nařízení vlády

Zasypovy pisek netrideny

Netříděná surovina

Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů se nejedná o „stanovený výrobek. Na výrobek nebyly stanoveny technické požadavky ve smyslu § 1 nařízení vlády č. 190/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a u výrobku nebylo provedeno posouzení shody podle tohoto nařízení vlády

Netříděná surovina

Netříděné hrubé kamenivo nad 4 mm

Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů se nejedná o „stanovený výrobek. Na výrobek nebyly stanoveny technické požadavky ve smyslu § 1 nařízení vlády č. 190/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a u výrobku nebylo provedeno posouzení shody podle tohoto nařízení vlády

Netříděné hrubé kamenivo nad 4 mm
Rybářský ráj - pískovna Lázně Toušeň