Přeskočit na navigaci
sterkopisky sterkovna sterk pisek kamenivo piskovna

Sortiment Velká Černoc

Kamenivo přírodní těžené prané

0/4P

EN 13139 / EN 12620
EN 13043 / EN 13242

Kamenivo přírodní těžené

0/4
Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů se nejedná o „stanovený výrobek. Na výrobek nebyly stanoveny technické požadavky ve smyslu § 1 nařízení vlády č. 190/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a u výrobku nebylo provedeno posouzení shody podle tohoto nařízení vlády
0/4

Kamenivo přírodní těžené prané

4/8P

EN 12620
EN 13043 / EN 13242

Kamenivo přírodní těžené prané

8/16P

EN 12620
EN 13043 / EN 13242

Kamenivo přírodní těžené prané

16/22P

EN 12620 / EN 13242

Okrasné kamenivo 

16/32P
 

EN 12620 / EN 13242
0/4

Netříděná surovina od stěny

Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů se nejedná o „stanovený výrobek. Na výrobek nebyly stanoveny technické požadavky ve smyslu § 1 nařízení vlády č. 190/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a u výrobku nebylo provedeno posouzení shody podle tohoto nařízení vlády

Netříděná surovina
 

Rybářský ráj - pískovna Lázně Toušeň   Slovenské štrkopiesky, s.r.o.