MŽP postupovalo vůči těžbě u Uherského Ostrohu správně a podle zákona, rozhodl soud

neděle 15. listopadu 2020
MŽP postupovalo vůči těžbě u Uherského Ostrohu správně a podle zákona, rozhodl soud

Krajský soud v Brně před několika týdny vynesl rozsudek proti rozhodnutí Českého báňského úřadu o stanovení dobývacího prostoru Uherský Ostroh pro těžbu štěrkopísku. Rozhodnutí Českého báňského úřadu zažalovaly města a obce z okolí Uherského ostrohu, VAK Hodonín a Jihomoravský kraj. Soud ve svém rozsudku vyhodnotil kroky Ministerstva životního prostředí a ministra životního prostředí jako správné a zcela v souladu se zákony této republiky. Soud se opakovaně ve svém rozsudku vyjádřil, že těžba štěrkopísku ve stanoveném dobývacím prostoru při splnění požadavků dotčených orgánů nebude mít negativní dopad na vydatnost, jakost ani zdravotní nezávadnost vodního zdroje Bzenec – komplex, čímž potvrdil, byť nepřímo, odbornou správnost stanoviska EIA. Více ZDE.