Reference obcí

Těžba a dotčené obce

 • Nové těžební záměry připravujeme vždy v souladu se zájmy a potřebami dotčených obcí a jejich obyvatel. 
 • Minimalizujeme negativní dopady těžby na zastavěné území v jejím okolí a životní prostředí, případně poskytujeme dotčeným obcím adekvátní kompenzace. 
 • Navazujeme s dotčenými obcemi smlouvy o spolupráci, podporujeme kulturní a jiné veřejně prospěšné aktivity a zpřístupňujeme rekultivované lokality veřejnosti.

Reference obcí

 • Křenek:

  „Těžební organizace sponzoruje nemalým podílem i některé aktivity obce a místních spolků.“

 • Otradovice (Skorkov):

  „Ekonomická podpora, kterou těžební organizace pana Jampílka obci Skorkov poskytuje, nezanedbatelnou měrou pomáhá jejímu dalšímu rozvoji.“
 • Zlosyň:

  „Počínaje rokem 2006 nám těžební organizace každoročně překládá výsledky režimního sledování úrovně hladiny podzemní vody a její kvality v okolí těžebny. Podle těchto výsledků nedošlo vlivem těžby k negativnímu ovlivnění sledovaných složek životního prostředí, zejména nedošlo k ovlivnění hladiny podzemních vod a jejich kvality.“ 
 • Konětopy:

  „Od ukončení rekultivace v roce 2008 je jezero po těžbě štěrkopísku využíváno jako rekreační oblast a slouží jako veřejností hojně navštěvované komerční koupaliště.“ 
 • Dolní Beřkovice (Vliněves):

  „Velmi oceňujeme pomoc, kterou těžební organizace poskytla naší obci v době velké povodně v roce 2002.“ 
 • Mělník (Vliněves):

  „Převzal jste roztěžený prostor a podařilo se vám vyřešit dlouhodobě neřešené administrativní problém a na vlastní náklady dořešit i rekultivace nedořešené v minulosti, ač nebyly vámi způsobené.“ 
 • Kočovce (Slovensko):

  „Ťažobná spoločnosť sa správa k obci korektne a ťažbu prevádza tak, aby negatívne vplyvy boli minimalizované.“