Životní prostředí

Život v pískovnách (životní prostředí)

  • Výzkumy potvrzují, že těžba má v dlouhodobém horizontu pozitivní vliv na přírodní hodnotu české kulturní krajiny, v níž dominuje intenzivní zemědělství.
  • Při těžbě přirozeně vznikají vodní plochy, louže, strmé břehy, členitý terén a další krajinné prvky, které jsou velmi atraktivní pro zvířata i rostliny. 
  • Výsledkem je nárůst biodiverzity a zvýšený výskyt vzácných či ohrožených druhů již v průběhu samotné těžby.   

Obyvatelé bývalých i současných pískoven

Savci

Savci

Zajíci
Veverky
Srny
Prasata
Lišky
Plazi a obojživelníci

Plazi a obojživelníci

Čolek
Kuňka
Ropucha krátkonohá
Ptáci

Ptáci

Břehule říční
Kulík hnědý
Rybák říční
Racek chechtavý
Racek černohlavý
Rybák obecný
Potápka roháč
Ryby

Ryby

Kapr obecný
Bezobratlí

Bezobratlí

Pavouci
Vážky
Brouci
Motýli
Rostliny

Rostliny