Prohlášení - Týnec nad Labem

neděle 19. září 2021
Prohlášení - Týnec nad Labem

Vážení, 

s ohledem na aktuální zájem médií o náš záměr „Stanovení dobývacího prostoru Týnec nad Labem a hornická činnost na výhradním ložisku štěrkopísku Týnec nad Labem – Jelen“ jsme se rozhodli vydat toto prohlášení. 

Předně si dovolíme tvrdit, že jakékoliv obavy ve spojitosti se záměrem jsou naprosto zbytečné. Před spuštěním projektu jsme si nechali vypracovat odborné podklady, které byly spojeny s místním šetřením, a žádné vlivy nebyly vyhodnoceny tak, že by znemožňovaly jeho realizaci záměru. Pokud by tomu mělo být jinak, v dalších procesech bychom nepokračovali, ddeneboť bychom toto již na samotném začátku do budoucna vnímali jako marné úsilí. Nemohli bychom totiž obdržet k záměru kladné stanovisko, které je ovšem nezbytnou podmínkou pro to, abychom v navazujících povolovacích řízeních byli úspěšní. 

Celé prohlášení zde