Aktuality

 • 30. 10. 2020

  Pozastavený maloobchodní prodej

  Vážení odběratelé, na základě usnesení vlády o přijetí krizového opatření, kterým byl zakázán maloobchodní prodej, jsme byli bohužel i my nuceni pozastavit prodej kameniva všem fyzickým osobám nepodnikatelům

 • 17. 7. 2020

  Tiskové prohlášení společnosti České štěrkopísky ke stanovisku České geologické služby (ČGS) k záměru těžby štěrkopísků u Uherského Ostrohu

 • 1. 4. 2020

  Nová provozovna Čierny Brod (SK)

  V brzké době spustí naše sesterská společnost Slovenské štrkopiesky novou provozovnu Čierny Brod.

1 2
Následující stránka